Nasi Partnerzy- Narodowe Centrum Kultury - Koproducent, który wraz z Fundacją Pełni Kultury wyprodukował widowisko ŚWIĘTY na ŚDM Kraków 2016;

- Województwo Małopolskie - Partner dofinansowujący widowisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.1.2 Organizacja Wydarzeń Kulturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Fundacja PZU

- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz - Współorganizator widowiska w dniu 16.06.2018 w Starym Sączu

- Zakopiańskie Centrum Kultury - Współorganizator widowiska w dniu 12 sierpnia na Równi Krupowej w Zakopanem

- Miasto Kraków - Współorganizator widowiska w dniu 15 sierpnia 2018 pod Centrum Jana Pawła II -Nie lękajcie się! Partner dofinansowujący przedsięwzięcie. Będzie odpowiadał za promocję wydarzenia jako części programu Festiwalu Cracovia Sacra

- Urząd Miasta i Gminy Wieliczka – Współorganizator widowiska w dniu 13 października w Solnym Mieście Centrum Edukacyjno Rekreacyjnym

- Polska Organizacja Turystyczna - Partner merytoryczny

- Dom Rodzinny Jana Pawła II - Partner merytoryczny

- Urząd Miasta i Gminy Wadowice - Partner merytoryczny

- Katolicka Agencja Informacyjna – Patron Medialny

- Jedynka Polskie Radio - Patron Medialny
Kraków. Droga Jana Pawła II

Kiedy jest się w Krakowie, postać Jana Pawła II wydaje się być „na wyciągnięcie ręki”. To właśnie tu Ojciec Święty czuł się zawsze „u siebie” i to właśnie tu świadectwo jego drogi na stolicę Piotrową jest wciąż tak mocno obecne.  

Są miejsca w Krakowie, które pamiętają Karola Wojtyłę jako studenta polonistyki, robotnika i aktora. Takie, w których bywał jako seminarzysta, gdzie odprawiał swoje pierwsze msze święte, i takie, z którymi był mocno związany jako uniwersytecki wykładowca, duszpasterz studentów i rodzin czy metropolita krakowski. Kraków to wreszcie miasto pełne miejsc, które ukochał i do których chętnie wracał Jan Paweł II, głowa Kościoła katolickiego.  

„Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3” W Pałacu Biskupim przy Franciszkańskiej 3, Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie, by po 12 latach powrócić tu jako biskup, a później metropolita krakowski. Stąd w 1978 roku wyjechał na konklawe do Rzymu, by powrócić już rok później. Będąc w Krakowie podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny, zawsze zatrzymywał się w tym miejscu, które nigdy nie przestało być dla niego domem. Tu stał w 2002 roku w słynnym „papieskim oknie”, słuchając okrzyków „Witaj w domu!” I to tu odrzekł wtedy: „Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3”.  

„Tam bije serce Polski i moje serce tam bije” Królewska katedra na Wawelu to duchowe centrum Krakowa i Polski, miejsce spoczynku polskich królów i bohaterów narodu. W jej podziemiach ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę świętą, a w 1958 r. został konsekrowany na biskupa. Już jako Ojciec Święty miejsce to odwiedzał przy okazji każdej z siedmiu apostolskich podróży do Polski. O wawelskiej katedrze napisał kiedyś: „Tam bije serce Polski i moje serce tam bije”.  

„Patrzę stąd na Polskę” Błonia to ogromna, blisko 50-hektarowa łąka w centrum Krakowa. To także tradycyjne miejsce papieskich mszy podczas pielgrzymek Jana Pawła II, gromadzących miliony Polaków. Podczas pierwszej z nich, w 1979 roku, Ojciec Święty mówił do rodaków: „Patrzę (…) stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga... Patrzę stąd na Polskę". O miejscu, w którym na Błoniach stawał niegdyś papieski ołtarz przypomina dziś ogromny granitowy głaz pochodzący z serca Tatr – najwyższych polskich gór, miejsca wielu wędrówek Karola Wojtyły. To przy nim po śmierci Papieża w 2005 roku blisko milion wiernych modlił się dziękując za życie i pontyfikat Jana Pawła II.  

„Nie lękajcie się!” Pierwsze słowa przesłania wygłoszonego przez Papieża-Polaka do wiernych po wyborze na głowę Kościoła stały się zarazem mottem krakowskiego sanktuarium św. Jana Pawła II. W krakowskiej dzielnicy Łagiewniki, nieopodal słynącego z cudownego obrazu „Jezu, ufam Tobie” sanktuarium Bożego Miłosierdzia, powstało Centrum „Nie lękajcie się!”, którego zadaniem jest szerzenie kultu świętego, a także upowszechnianie jego nauczania i promowanie dziedzictwa Papieża.  

„Gdyby nie było Rzymu, wtedy by Kraków był Rzymem” Słowa, które w 1596 roku zapisał Jan Mucante, mistrz ceremonii w delegacji legata papieskiego, kard. Gaetano, do dziś tylko zyskały na aktualności. Nie ma poza Krakowem drugiego miejsca w tej części Europy, gdzie można znaleźć tyle grobów świętych lub błogosławionych. W tutejszych kościołach spoczywają doczesne szczątki dziesięciu świętych (m.in. św. Stanisława ze Szczepanowa, św. Jacka i św. Faustyny Kowalskiej), siedmiu błogosławionych, a także wielu Sług Bożych (osiem z tych osób wyniósł na ołtarze Jan Paweł II). Groby niektórych z nich, ulokowane w dziewiętnastu przepięknych krakowskich kościołach, ułożyły się w „Krakowski Szlak Świętych”, prezentujący dzieje miasta zapisane drogą życiową świętych biskupów, misjonarzy, kaznodziejów, królów i książąt, skromnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz ludzi świeckich. A także drogą niezwykłego papieża – Jana Pawła II.  

 

http://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1220,artykul,sciezkami_jana_pawla_ii.html  

  
Opublikowano: 15.10.2017